OSZK Kisnyomtatványtár

A képek eredeti forrása...  
A Plakát- és Kisnyomtatványtár 1935 óta működik a könyvtár önálló gyűjteményeként.

A tárban speciális képi és szöveges dokumentumok szisztematikus gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása folyik. A legfontosabbak ezek közül a grafikai plakátok, metszetek és litográfiák, ex librisek és alkalmi grafikák, szabadlapos albumok, képes levelezőlapok, szöveges plakátok és röplapok, gyászjelentések, ponyvanyomtatványok, alkalmi beszédek és költemények, disszertációk tézisei, műsorok és meghívók, táncrendek, különböző naptárak, katalógusok és jegyzékek, vállalatok és más intézmények hivatalos és használati nyomtatványai.

A tár gyűjtőkörébe tartoznak az 1711 után Magyarországon nyomtatott, valamint a külföldön napvilágot látott magyar vonatkozású kisnyomtatványok, továbbá a sokszorosított grafikával készített ilyen vonatkozású dokumentumok.

A tár összesen megközelítőleg 4 millió ilyen önálló dokumentumot őriz, így gyűjteményünk az OSZK különgyűjteményei között a legnagyobbnak tekinthető. A Plakát- és Kisnyomtatványtár az Országos Széchényi Könyvtár második legjelentősebb számú gyűjteményrésze a Törzsállomány könyvekből és időszaki kiadványokból álló gyűjteménye után.

Forrás: http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok

Listák rendezése: Cím szerint  Alkotó szerint  Időrendben  ID szerint