Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista sorszám (ID azonosító) szerint rendezve sorolja fel a már katalogizált, vagyis "KÉSZ" státuszú dokumentumokat. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "normál" és "óriás" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett. További teljes listák, különböző formátumokban (RDF, XML, TXT) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 94269
[091873] Balogh Rudolf: Az olasz harcztérről 
A Hermada
http://keptar.oszk.hu/091800/091873
[091874] Balogh Rudolf: Az olasz harcztérről 
A Hermada alatti alagút San Giovanni de Medua előtt
http://keptar.oszk.hu/091800/091874
[091875] Dobay István: Svédországi képek 
Svéd lovastiszt a stockholmi Grand Hotel előtt
http://keptar.oszk.hu/091800/091875
[091876] Dobay István: Svédországi képek 
Stockholm strandja a királyi palotából nézve
http://keptar.oszk.hu/091800/091876
[091877] Dobay István: Svédországi képek 
Német hadifogságból hazatérő katonaorvosok Stockholmban az Opera előtt
http://keptar.oszk.hu/091800/091877
[091878] Dobay István: Svédországi képek 
Diákok Upsalában
http://keptar.oszk.hu/091800/091878
[091879] Dobay István: Svédországi képek 
A lundi egyetem
http://keptar.oszk.hu/091800/091879
[091880] Dobay István: Svédországi képek 
Svéd diákok fölvonulása május 1-én az egyetem elé
http://keptar.oszk.hu/091800/091880
[091881] Péterfy Sándor siremlékének felavatása a Kerepesi-uti temetőben 
Bárczy István polgármester, a magyarországi tanitók Eötvös-alapjának elnöke felavatja a siremléket
http://keptar.oszk.hu/091800/091881
[091882] Istók János: Péterfy Sándor siremlékének felavatása a Kerepesi-uti temetőben 
Péterfy Sándor siremléke
http://keptar.oszk.hu/091800/091882
[091883] Jelfy Gyula: Spanyol katonai attachék látogatása a délnyugati fronton 
http://keptar.oszk.hu/091800/091883
[091884] Hindenburg tábornagy az osztrák-magyar főhadiszállásról távozóban bucsuzik Arz vezérkari főnöktől 
http://keptar.oszk.hu/091800/091884
[091885] Goszleth Gyula: Rott Nándor, az uj veszprémi püspök 
http://keptar.oszk.hu/091800/091885
[091886] Ludendorf főszállásmester Arz vezérkari főnökkel főhadiszállásunkon 
http://keptar.oszk.hu/091800/091886
[091887] Hindenburg tábornagy távozik főhadiszállásunkról 
http://keptar.oszk.hu/091800/091887
[091888] Jelfy Gyula: Strobl Alajos műterméből 
Részlet Strobl Alajos műterméből
http://keptar.oszk.hu/091800/091888
[091889] Jelfy Gyula: Strobl Alajos műterméből 
Strobl Benczúr mellszobrát faragja márványba
http://keptar.oszk.hu/091800/091889
[091890] Jelfy Gyula: Strobl Alajos műterméből 
Műteremrészlet Schulek Frigyes, Munkácsy, József főherczeg, Beöthy Zsolt és Szilágyi Dezső szobrával
http://keptar.oszk.hu/091800/091890
[091891] Jelfy Gyula: Strobl Alajos műterméből 
A műterem oszlopcsarnokában
http://keptar.oszk.hu/091800/091891
[092311] Márton Ferenc: IV. Károly király és Zita királyné koronázási diszben 
http://keptar.oszk.hu/092300/092311
[092312] Márton Ferenc: A Szentháromság-téren a koronázás után a közönség a templom felé tódul 
http://keptar.oszk.hu/092300/092312
[092313] Zádor István: Az eskütétel a Szentháromság-téren 
http://keptar.oszk.hu/092300/092313
[092314] Márton Ferenc: A koronázó-templom bejárata 
http://keptar.oszk.hu/092300/092314
[092315] Zádor István: Zita királyné megkoronázása 
http://keptar.oszk.hu/092300/092315
[092316] A magyar szent korona 
http://keptar.oszk.hu/092300/092316
[092317] Gróf Széchenyi Béla és Báró Ambrózy Gyula koronaőrök a Szent Korona mellett a koronázó templomban 
http://keptar.oszk.hu/092300/092317
[092318] A koronaőrség a Loretto-kápolnában a koronázási jelvények mellett 
http://keptar.oszk.hu/092300/092318
[092319] Az eskü 
http://keptar.oszk.hu/092300/092319
[092320] A koronázási menet a kardvágáshoz vonulóban 
Elől herczeg Eszterházi Miklós a keresztet vivő püspök, utánuk gróf Tisza István és a király
http://keptar.oszk.hu/092300/092320
[092321] Márton Ferenc: A vármegyék zászlói a kardvágás szinhelyén 
http://keptar.oszk.hu/092300/092321
[092322] A kardvágás 
http://keptar.oszk.hu/092300/092322
[092323] Képek a koronázásról 
A kardvágás a koronázási dombon
http://keptar.oszk.hu/092300/092323
[092324] Képek a koronázásról 
A királyné és trónörökös a diszkocsiban
http://keptar.oszk.hu/092300/092324
[092325] Képek a koronázásról 
Az eskü
http://keptar.oszk.hu/092300/092325
[092326] Képek a koronázásról 
A király utjában a koronázási dombon
http://keptar.oszk.hu/092300/092326
[092327] Képek a koronázásról 
A magyar lovas testőrök a Szent György-téren
http://keptar.oszk.hu/092300/092327
[092328] Képek a koronázásról 
A kardvágás után a közönség a koronázó dombra tódul
http://keptar.oszk.hu/092300/092328
[092329] Képek a koronázásról 
A királyné visszatérése a királyi várlakba a koronázás után
http://keptar.oszk.hu/092300/092329
[092330] Képek a koronázásról 
A király (x) a kardvágás után föltekint a királyné ablakára (xx)
http://keptar.oszk.hu/092300/092330
[092331] A korona és a koronázási jelvények átvitele a koronázó-templomba deczember 29-én 
http://keptar.oszk.hu/092300/092331
[092332] Diszmagyar női öltözékek a koronázáson 
Gróf Batthyány Lajosné diszmagyarja
http://keptar.oszk.hu/092300/092332
[092333] Diszmagyar női öltözékek a koronázáson 
Gróf Széchenyi Lászlóné Vanderbilt Gladys diszmagyarja
http://keptar.oszk.hu/092300/092333
[092334] A magyar lovastestőrség a koronázó-templom előtt, a koronázáskor 
http://keptar.oszk.hu/092300/092334
[092335] Jelfy Gyula: A törvényhatóságok küldöttségei a koronázási menetben, elől Budapest főváros küldöttei 
http://keptar.oszk.hu/092300/092335
[092336] Veres A. Pál: A királyi pár koronázási diszben 
http://keptar.oszk.hu/092300/092336
[092337] Veres A. Pál: Ferencz József Ottó trónörökös a koronázáskor viselt magyar öltözetben 
http://keptar.oszk.hu/092300/092337
[092338] Szent István palástja 
http://keptar.oszk.hu/092300/092338
[092339] Mátyás király trónkárpitja 
http://keptar.oszk.hu/092300/092339
[092340] A Csernoch-féle koronázási kehely 
http://keptar.oszk.hu/092300/092340
[092341] Ambrus főherczeg primás ámpolna tálczája 
http://keptar.oszk.hu/092300/092341
[092342] A koronázási kincsek 
Az eskükereszt, a melyre a király esküdött. Az apostoli kereszt, melyet a király előtt vittek. Szelepcsényi primás béke-feszülete, melyet csókra nyújtottak a királyi párnak
http://keptar.oszk.hu/092300/092342
[092343] Jelfy Gyula: Képek a koronázásról 
Zászlósurak az ország zászlóival
http://keptar.oszk.hu/092300/092343
[092344] Jelfy Gyula: Képek a koronázásról 
A vármegyék küldöttségei zászlóikkal
http://keptar.oszk.hu/092300/092344
[092345] Kacziány Ödön: IV. Károly király koronázási kardvágása 
http://keptar.oszk.hu/092300/092345
[092346] Jelfy Gyula: Képek a koronázásról 
Főúri hölgyek a pénzügyminiszterium erkélyén
http://keptar.oszk.hu/092300/092346
[092347] A koronázási jelvények visszaszállítása a Mátyás-templomból 
http://keptar.oszk.hu/092300/092347
[092348] A koronaőrök a templom előtt a koronázási szertartás alatt 
http://keptar.oszk.hu/092300/092348
[092349] A Putna völgye, melynek birtokáért most nagy harczok folytak, háttérben a Hölgyes csúcs 
http://keptar.oszk.hu/092300/092349
[092350] Madarász Viktor: Madarász Viktor, a most elhunyt kiváló festőművész 
Saját festménye 1863-ből
http://keptar.oszk.hu/092300/092350
[092352] Balogh Rudolf: Zene a fronton 
http://keptar.oszk.hu/092300/092352
[092353] Jelfy Gyula: A román frontról 
Az Olt alsó folyása Romániában
http://keptar.oszk.hu/092300/092353
[092354] Jelfy Gyula: A román frontról 
Tábori tüzérségünk Gyergyótölgyes vidékén
http://keptar.oszk.hu/092300/092354
[092355] A debreceni Nagyerdőből 
Tölgyesek
http://keptar.oszk.hu/092300/092355
[092356] A debreceni Nagyerdőből 
Akáczos
http://keptar.oszk.hu/092300/092356
[092357] A debreceni Nagyerdőből 
Fekete fenyők
http://keptar.oszk.hu/092300/092357
[092358] A debreceni Nagyerdőből 
Tölgyfák a katonai czéllövő mögött, melyek a befuródott golyók következtében kiszáradtak
http://keptar.oszk.hu/092300/092358
[092359] Révész Imre: IV. Károly király megkoronázása 1916 deczember 30-án 
Gróf Tisza István nádorhelyettes és Csernoch János herczegprimás a király fejére teszik a koronát
http://keptar.oszk.hu/092300/092359
[092360] Balogh Rudolf: Az léghajó a hadviselés szolgálatában 
Megfigyelés a kötött léghajóból
http://keptar.oszk.hu/092300/092360
[092361] Balogh Rudolf: Az léghajó a hadviselés szolgálatában 
Kötött léghajó felbocsátása
http://keptar.oszk.hu/092300/092361
[092362] Muzsnai Nagy Endre: Muzsnai Nagy Endre hadifestmény-kiállításáról a Nemzeti Szalonban 
Temetés Volhyniában
http://keptar.oszk.hu/092300/092362
[092363] Muzsnai Nagy Endre: Muzsnai Nagy Endre hadifestmény-kiállításáról a Nemzeti Szalonban 
Ujság a lövészárokban
http://keptar.oszk.hu/092300/092363
[092364] Muzsnai Nagy Endre: Muzsnai Nagy Endre hadifestmény-kiállításáról a Nemzeti Szalonban 
A lembergi dóm
http://keptar.oszk.hu/092300/092364
[092365] Muzsnai Nagy Endre: Muzsnai Nagy Endre hadifestmény-kiállításáról a Nemzeti Szalonban 
Elhunytanak legjobbjaink
http://keptar.oszk.hu/092300/092365
[092366] Jelfy Gyula: Kilátás az orosz állásokra 
http://keptar.oszk.hu/092300/092366
[092367] Juszkó Béla: Tábori lóvasut ellenséges tűz alatt 
http://keptar.oszk.hu/092300/092367
[092368] Szirtes Ferenc: A maczedoniai frontról 
Bolgár lovasság
http://keptar.oszk.hu/092300/092368
[092369] Szirtes Ferenc: A maczedoniai frontról 
Bolgár ágyús szekér
http://keptar.oszk.hu/092300/092369
[092370] Szirtes Ferenc: A maczedoniai frontról 
Bolgár katonák sátortábora
http://keptar.oszk.hu/092300/092370
[092371] Szirtes Ferenc: A maczedoniai frontról 
Menázsi-osztás a bolgár katonáknak
http://keptar.oszk.hu/092300/092371
[092372] Balogh Rudolf: A legénység báró Hötzendorfi Conrad vezérkari főnök előtt a Karszt fensikon 
http://keptar.oszk.hu/092300/092372
[092373] Csók István: A magyar mesterek csoportkiállításából az Ernszt-múzeumban 
Akarattyai part
http://keptar.oszk.hu/092300/092373
[092374] Szinyei Merse Pál: A magyar mesterek csoportkiállításából az Ernszt-múzeumban 
Háborgó Balaton
http://keptar.oszk.hu/092300/092374
[092375] Kisfaludi Strobl Zsigmond: A magyar mesterek csoportkiállításából az Ernszt-múzeumban 
József Ferencz főherczeg
http://keptar.oszk.hu/092300/092375
[092376] Szinyei Merse Pál: A magyar mesterek csoportkiállításából az Ernszt-múzeumban 
A Balaton a fonyódi parton
http://keptar.oszk.hu/092300/092376
[092377] Velez Rezső: A román frontról 
Román foglyok
http://keptar.oszk.hu/092300/092377
[092378] Velez Rezső: A román frontról 
Jól kiépitett román lövészárok
http://keptar.oszk.hu/092300/092378
[092379] Velez Rezső: Az orosz frontról 
A wolhyniai mocsarakban
http://keptar.oszk.hu/092300/092379
[092380] Velez Rezső: Az orosz frontról 
Pihenő géppuskás. Tüzelő géppuskás
http://keptar.oszk.hu/092300/092380
[092381] Braila kikötője 
http://keptar.oszk.hu/092300/092381
[092382] Braila főtere 
http://keptar.oszk.hu/092300/092382
[092383] Arnheim : Sarrail tábornok Sándor szerb trónörökössel Szalonikiban 
http://keptar.oszk.hu/092300/092383
[092384] A "színes angolok" 
Kanadai indiánok az angol hadseregben
http://keptar.oszk.hu/092300/092384
[092385] Balogh Rudolf: Egy csatahajónk 
http://keptar.oszk.hu/092300/092385
[092386] Jelfy Gyula: A behavazott hegyoldalon 
http://keptar.oszk.hu/092300/092386
[092387] A háborús Konstantinápoly 
Török tüzérek
http://keptar.oszk.hu/092300/092387
[092388] A háborús Konstantinápoly 
Lövési próbák egy osztrák-magyar ütegnél
http://keptar.oszk.hu/092300/092388
[092389] A háborús Konstantinápoly 
Török menetszázad átvonul Konstantinápolyon
http://keptar.oszk.hu/092300/092389
[092390] A háborús Konstantinápoly 
Román foglyok Konstantinápolyban
http://keptar.oszk.hu/092300/092390
[092391] Csányi Károly: Az ugynevezett "török kincstár" a belgrádi várban 
http://keptar.oszk.hu/092300/092391
[092392] Csányi Károly: Szendrő vára 
http://keptar.oszk.hu/092300/092392
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2500    2501-2600    2601-2700    2701-2800    2801-2900    2901-3000    3001-3100    3101-3200    3201-3300    3301-3400    3401-3500    3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000    4001-4100    4101-4200    4201-4300    4301-4400    4401-4500    4501-4600    4601-4700    4701-4800    4801-4900    4901-5000    5001-5100    5101-5200    5201-5300    5301-5400    5401-5500    5501-5600    5601-5700    5701-5800    5801-5900    5901-6000    6001-6100    6101-6200    6201-6300    6301-6400    6401-6500    6501-6600    6601-6700    6701-6800    6801-6900    6901-7000    7001-7100    7101-7200    7201-7300    7301-7400    7401-7500    7501-7600    7601-7700    7701-7800    7801-7900    7901-8000    8001-8100    8101-8200    8201-8300    8301-8400    8401-8500    8501-8600    8601-8700    8701-8800    8801-8900    8901-9000    9001-9100    9101-9200    9201-9300    9301-9400    9401-9500    9501-9600    9601-9700    9701-9800    9801-9900    9901-10000    10001-10100    10101-10200    10201-10300    10301-10400    10401-10500    10501-10600    10601-10700    10701-10800    10801-10900    10901-11000    11001-11100    11101-11200    11201-11300    11301-11400    11401-11500    11501-11600    11601-11700    11701-11800    11801-11900    11901-12000    12001-12100    12101-12200    12201-12300    12301-12400    12401-12500    12501-12600    12601-12700    12701-12800    12801-12900    12901-13000    13001-13100    13101-13200    13201-13300    13301-13400    13401-13500    13501-13600    13601-13700    13701-13800    13801-13900    13901-14000    14001-14100    14101-14200    14201-14300    14301-14400    14401-14500    14501-14600    14601-14700    14701-14800    14801-14900    14901-15000    15001-15100    15101-15200    15201-15300    15301-15400    15401-15500    15501-15600    15601-15700    15701-15800    15801-15900    15901-16000    16001-16100    16101-16200    16201-16300    16301-16400    16401-16500    16501-16600    16601-16700    16701-16800    16801-16900    16901-17000    17001-17100    17101-17200    17201-17300    17301-17400    17401-17500    17501-17600    17601-17700    17701-17800    17801-17900    17901-18000    18001-18100    18101-18200    18201-18300    18301-18400    18401-18500    18501-18600    18601-18700    18701-18800    18801-18900    18901-19000    19001-19100    19101-19200    19201-19300    19301-19400    19401-19500    19501-19600    19601-19700    19701-19800    19801-19900    19901-20000    20001-20100    20101-20200    20201-20300    20301-20400    20401-20500    20501-20600    20601-20700    20701-20800    20801-20900    20901-21000    21001-21100    21101-21200    21201-21300    21301-21400    21401-21500    21501-21600    21601-21700    21701-21800    21801-21900    21901-22000    22001-22100    22101-22200    22201-22300    22301-22400    22401-22500    22501-22600    22601-22700    22701-22800    22801-22900    22901-23000    23001-23100    23101-23200    23201-23300    23301-23400    23401-23500    23501-23600    23601-23700    23701-23800    23801-23900    23901-24000    24001-24100    24101-24200    24201-24300    24301-24400    24401-24500    24501-24600    24601-24700    24701-24800    24801-24900    24901-25000    25001-25100    25101-25200    25201-25300    25301-25400    25401-25500    25501-25600    25601-25700    25701-25800    25801-25900    25901-26000    26001-26100    26101-26200    26201-26300    26301-26400    26401-26500    26501-26600    26601-26700    26701-26800    26801-26900    26901-27000    27001-27100    27101-27200    27201-27300    27301-27400    27401-27500    27501-27600    27601-27700    27701-27800    27801-27900    27901-28000    28001-28100    28101-28200    28201-28300    28301-28400    28401-28500    28501-28600    28601-28700    28701-28800    28801-28900    28901-29000    29001-29100    29101-29200    29201-29300    29301-29400    29401-29500    29501-29600    29601-29700    29701-29800    29801-29900    29901-30000    30001-30100    30101-30200    30201-30300    30301-30400    30401-30500    30501-30600    30601-30700    30701-30800    30801-30900    30901-31000    31001-31100    31101-31200    31201-31300    31301-31400    31401-31500    31501-31600    31601-31700    31701-31800    31801-31900    31901-32000    32001-32100    32101-32200    32201-32300    32301-32400    32401-32500    32501-32600    32601-32700    32701-32800    32801-32900    32901-33000    33001-33100    33101-33200    33201-33300    33301-33400    33401-33500    33501-33600    33601-33700    33701-33800    33801-33900    33901-34000    34001-34100    34101-34200    34201-34300    34301-34400    34401-34500    34501-34600    34601-34700    34701-34800    34801-34900    34901-35000    35001-35100    35101-35200    35201-35300    35301-35400    35401-35500    35501-35600    35601-35700    35701-35800    35801-35900    35901-36000    36001-36100    36101-36200    36201-36300    36301-36400    36401-36500    36501-36600    36601-36700    36701-36800    36801-36900    36901-37000    37001-37100    37101-37200    37201-37300    37301-37400    37401-37500    37501-37600    37601-37700    37701-37800    37801-37900    37901-38000    38001-38100    38101-38200    38201-38300    38301-38400    38401-38500    38501-38600    38601-38700    38701-38800    38801-38900    38901-39000    39001-39100    39101-39200    39201-39300    39301-39400    39401-39500    39501-39600    39601-39700    39701-39800    39801-39900    39901-40000    40001-40100    40101-40200    40201-40300    40301-40400    40401-40500    40501-40600    40601-40700    40701-40800    40801-40900    40901-41000    41001-41100    41101-41200    41201-41300    41301-41400    41401-41500    41501-41600    41601-41700    41701-41800    41801-41900    41901-42000    42001-42100    42101-42200    42201-42300    42301-42400    42401-42500    42501-42600    42601-42700    42701-42800    42801-42900    42901-43000    43001-43100    43101-43200    43201-43300    43301-43400    43401-43500    43501-43600    43601-43700    43701-43800    43801-43900    43901-44000    44001-44100    44101-44200    44201-44300    44301-44400    44401-44500    44501-44600    44601-44700    44701-44800    44801-44900    44901-45000    45001-45100    45101-45200    45201-45300    45301-45400    45401-45500    45501-45600    45601-45700    45701-45800    45801-45900    45901-46000    46001-46100    46101-46200    46201-46300    46301-46400    46401-46500    46501-46600    46601-46700    46701-46800    46801-46900    46901-47000    47001-47100    47101-47200    47201-47300    47301-47400    47401-47500    47501-47600    47601-47700    47701-47800    47801-47900    47901-48000    48001-48100    48101-48200    48201-48300    48301-48400    48401-48500    48501-48600    48601-48700    48701-48800    48801-48900    48901-49000    49001-49100    49101-49200    49201-49300    49301-49400    49401-49500    49501-49600    49601-49700    49701-49800    49801-49900    49901-50000    50001-50100    50101-50200    50201-50300    50301-50400    50401-50500    50501-50600    50601-50700    50701-50800    50801-50900    50901-51000    51001-51100    51101-51200    51201-51300    51301-51400    51401-51500    51501-51600    51601-51700    51701-51800    51801-51900    51901-52000    52001-52100    52101-52200    52201-52300    52301-52400    52401-52500    52501-52600    52601-52700    52701-52800    52801-52900    52901-53000    53001-53100    53101-53200    53201-53300    53301-53400    53401-53500    53501-53600    53601-53700    53701-53800    53801-53900    53901-54000    54001-54100    54101-54200    54201-54300    54301-54400    54401-54500    54501-54600    54601-54700    54701-54800    54801-54900    54901-55000    55001-55100    55101-55200    55201-55300    55301-55400    55401-55500    55501-55600    55601-55700    55701-55800    55801-55900    55901-56000    56001-56100    56101-56200    56201-56300    56301-56400    56401-56500    56501-56600    56601-56700    56701-56800    56801-56900    56901-57000    57001-57100    57101-57200    57201-57300    57301-57400    57401-57500    57501-57600    57601-57700    57701-57800    57801-57900    57901-58000    58001-58100    58101-58200    58201-58300    58301-58400    58401-58500    58501-58600    58601-58700    58701-58800    58801-58900    58901-59000    59001-59100    59101-59200    59201-59300    59301-59400    59401-59500    59501-59600    59601-59700    59701-59800    59801-59900    59901-60000    60001-60100    60101-60200    60201-60300    60301-60400    60401-60500    60501-60600    60601-60700    60701-60800    60801-60900    60901-61000    61001-61100    61101-61200    61201-61300    61301-61400    61401-61500    61501-61600    61601-61700    61701-61800    61801-61900    61901-62000    62001-62100    62101-62200    62201-62300    62301-62400    62401-62500    62501-62600    62601-62700    62701-62800    62801-62900    62901-63000    63001-63100    63101-63200    63201-63300    63301-63400    63401-63500    63501-63600    63601-63700    63701-63800    63801-63900    63901-64000    64001-64100    64101-64200    64201-64300    64301-64400    64401-64500    64501-64600    64601-64700    64701-64800    64801-64900    64901-65000    65001-65100    65101-65200    65201-65300    65301-65400    65401-65500    65501-65600    65601-65700    65701-65800    65801-65900    65901-66000    66001-66100    66101-66200    66201-66300    66301-66400    66401-66500    66501-66600    66601-66700    66701-66800    66801-66900    66901-67000    67001-67100    67101-67200    67201-67300    67301-67400    67401-67500    67501-67600    67601-67700    67701-67800    67801-67900    67901-68000    68001-68100    68101-68200    68201-68300    68301-68400    68401-68500    68501-68600    68601-68700    68701-68800    68801-68900    68901-69000    69001-69100    69101-69200    69201-69300    69301-69400    69401-69500    69501-69600    69601-69700    69701-69800    69801-69900    69901-70000    70001-70100    70101-70200    70201-70300    70301-70400    70401-70500    70501-70600    70601-70700    70701-70800    70801-70900    70901-71000    71001-71100    71101-71200    71201-71300    71301-71400    71401-71500    71501-71600    71601-71700    71701-71800    71801-71900    71901-72000    72001-72100    72101-72200    72201-72300    72301-72400    72401-72500    72501-72600    72601-72700    72701-72800    72801-72900    72901-73000    73001-73100    73101-73200    73201-73300    73301-73400    73401-73500    73501-73600    73601-73700    73701-73800    73801-73900    73901-74000    74001-74100    74101-74200    74201-74300    74301-74400    74401-74500    74501-74600    74601-74700    74701-74800    74801-74900    74901-75000    75001-75100    75101-75200    75201-75300    75301-75400    75401-75500    75501-75600    75601-75700    75701-75800    75801-75900    75901-76000    76001-76100    76101-76200    76201-76300    76301-76400    76401-76500    76501-76600    76601-76700    76701-76800    76801-76900    76901-77000    77001-77100    77101-77200    77201-77300    77301-77400    77401-77500    77501-77600    77601-77700    77701-77800    77801-77900    77901-78000    78001-78100    78101-78200    78201-78300    78301-78400    78401-78500    78501-78600    78601-78700    78701-78800    78801-78900    78901-79000    79001-79100    79101-79200    79201-79300    79301-79400    79401-79500    79501-79600    79601-79700    79701-79800    79801-79900    79901-80000    80001-80100    80101-80200    80201-80300    80301-80400    80401-80500    80501-80600    80601-80700    80701-80800    80801-80900    80901-81000    81001-81100    81101-81200    81201-81300    81301-81400    81401-81500    81501-81600    81601-81700    81701-81800    81801-81900    81901-82000    82001-82100    82101-82200    82201-82300    82301-82400    82401-82500    82501-82600    82601-82700    82701-82800    82801-82900    82901-83000    83001-83100    83101-83200    83201-83300    83301-83400    83401-83500    83501-83600    83601-83700    83701-83800    83801-83900    83901-84000    84001-84100    84101-84200    84201-84300    84301-84400    84401-84500    84501-84600    84601-84700    84701-84800    84801-84900    84901-85000    85001-85100    85101-85200    85201-85300    85301-85400    85401-85500    85501-85600    85601-85700    85701-85800    85801-85900    85901-86000    86001-86100    86101-86200    86201-86300    86301-86400    86401-86500    86501-86600    86601-86700    86701-86800    86801-86900    86901-87000    87001-87100    87101-87200    87201-87300    87301-87400    87401-87500    87501-87600    87601-87700    87701-87800    87801-87900    87901-88000    88001-88100    88101-88200    88201-88300    88301-88400    88401-88500    88501-88600    88601-88700    88701-88800    88801-88900    88901-89000    89001-89100    89101-89200    89201-89300    89301-89400    89401-89500    89501-89600    89601-89700    89701-89800    89801-89900    89901-90000    90001-90100    90101-90200    90201-90300    90301-90400    90401-90500    90501-90600    90601-90700    90701-90800    90801-90900    90901-91000    91001-91100    91101-91200    91201-91300    91301-91400    91401-91500    91501-91600    91601-91700    91701-91800    91801-91900    91901-92000    92001-92100    92101-92200    92201-92300    92301-92400    92401-92500    92501-92600    92601-92700    92701-92800    92801-92900    92901-93000    93001-93100    93101-93200    93201-93300    93301-93400    93401-93500    93501-93600    93601-93700    93701-93800    93801-93900    93901-94000    94001-94100    94101-94200    94201-94269