Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 43492
11 éves fiú rajza 
http://keptar.oszk.hu/101100/101104
XI. Incze pápa 
http://keptar.oszk.hu/005800/005804
XI. Kelemen pápa (1700-1721) 
http://keptar.oszk.hu/087100/087190
XI. Lajos franczia király 
http://keptar.oszk.hu/003600/003634
XI. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113010
A 12-dik huszárezred régi parancsnokai 
http://keptar.oszk.hu/064900/064971
A 12-dik huszárezred tulajdonosai és első parancsnoka 
József nádor (ezredtulajdonos 1800-1847)
http://keptar.oszk.hu/064900/064972
A 12-dik huszárezred tulajdonosai és első parancsnoka 
Gróf Haller Ferencz (ezredtulajdonos 1850-1875)
http://keptar.oszk.hu/064900/064973
A 12-dik huszárezred tulajdonosai és első parancsnoka 
Fratricsevics Ignácz (ezredtulajdonos 1876-1888)
http://keptar.oszk.hu/064900/064975
A 12-dik huszárezred tulajdonosai és első parancsnoka 
VII. Edvárd angol király (ezredtulajdonos 1888-tól)
http://keptar.oszk.hu/064900/064976
XII. Károly svéd király benderi tábora 
http://keptar.oszk.hu/087200/087201
XII. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113011
XIII. Alfonzo spanyol király 
http://keptar.oszk.hu/066200/066211
XIII. Alfonzo spanyol király 
http://keptar.oszk.hu/069700/069709
XIII. Alfonzo spanyol király eskütétele a madridi kongresszusi palota dísztermében 
http://keptar.oszk.hu/066200/066282
XIII. Alfonzo spanyol király trónralépése 
Te Deum a San-Francisco el Grande templomban
http://keptar.oszk.hu/066200/066288
XIII. Leo pápa 
http://keptar.oszk.hu/041200/041270
XIII. Leo pápa brüsszeli nunczius korában (1844) 
http://keptar.oszk.hu/041200/041271
XIII. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113012
XIV. Lajos Fontainebleauban kihallgatáson fogadja Chigi bibornokot 
XVII. századbeli gobelin. A Mobilier Nationalban
http://keptar.oszk.hu/003700/003791
XIV. Lajos muskatéros katonái 
http://keptar.oszk.hu/087100/087178
XIV. századi magyar tárgyú falfestmény a runkelsteini várban 
http://keptar.oszk.hu/036000/036010
XIV. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113013
XV. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113014
XVI. Lajos és családja 
http://keptar.oszk.hu/005500/005531
XVI. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113015
Az 1629-ik évi czímereslevél képe 
http://keptar.oszk.hu/132400/132467
Az 1629-ik évi czímereslevél képe 
http://keptar.oszk.hu/133100/133124
Az 1697-ik évi grófi oklevél czímerképe 
http://keptar.oszk.hu/133100/133125
XVII. századbeli hajó (Bethlen Gábor zászlajáról) Szulejman szultán tugrájával 
http://keptar.oszk.hu/087100/087183
XVII. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113016
Az 1707-ből való Rákóczi-regulák harmadik oldala 
http://keptar.oszk.hu/096300/096316
Az 1717. augusztus 17-iki Belgrádi csata térképe 
http://keptar.oszk.hu/091900/091963
1783. Széchényi Ferencz bevonulása Zágrábba 
http://keptar.oszk.hu/133200/133262
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Széchenyi Ferencz
http://keptar.oszk.hu/060300/060365
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Zichy Károly országbíró
http://keptar.oszk.hu/060300/060366
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Pálffy Károly kanczellár
http://keptar.oszk.hu/060300/060367
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Ócsai Balogh Péter
http://keptar.oszk.hu/060300/060368
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Koburg Józsaiás herczeg
http://keptar.oszk.hu/060300/060369
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sinay Miklós
http://keptar.oszk.hu/060300/060370
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Domokos Lajos
http://keptar.oszk.hu/060300/060371
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sándor Lipót főherczeg nádor
http://keptar.oszk.hu/060300/060372
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Ráday Gedeon, író
http://keptar.oszk.hu/060300/060352
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Báró Prónay László, csanádi főispán
http://keptar.oszk.hu/060300/060353
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Ürményi József, személynök
http://keptar.oszk.hu/060300/060354
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Teleki József, ugocsai főispán, koronaőr
http://keptar.oszk.hu/060300/060355
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Tihanyi Tamás, udvari tanácsos és főispán
http://keptar.oszk.hu/060300/060356
Az 1795. október 5-iki utcai harc Párisban 
http://keptar.oszk.hu/087200/087296
18 sodronyos zománcú virágbokréta és füzér a Pethe-féle kelyhen Pozsonyban 
http://keptar.oszk.hu/110500/110519
XVIII. Lajos francia király (1814-1824) 
http://keptar.oszk.hu/087300/087365
XVIII. tábla [Virágos növények] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113017
1806. Széchényi Fanny és Lajos grófné vadászatra indulnak 
http://keptar.oszk.hu/133100/133182
1807. Billiárdozás Horpácson 
http://keptar.oszk.hu/133100/133184
1809. Széchényi Ferencz lovat idomít 
http://keptar.oszk.hu/133100/133176
1809. Széchenyi János gróf 
http://keptar.oszk.hu/133200/133217
Az 1810 szeptember 5-én pusztító tabáni tűzvész kegyképe, Szent Flórián alakjával 
http://keptar.oszk.hu/051000/051041
1814. Lajos és Pál grófok 
http://keptar.oszk.hu/133100/133178
1814. Széchényi Pálné Batthyány Vinczét diabolózni tanítja 
http://keptar.oszk.hu/133100/133185
1848-1918 
http://keptar.oszk.hu/073000/073055
Az 1848-iki országgyűlés megnyitása Budapesten 
http://keptar.oszk.hu/089100/089185
Az 1848-ki országgyűlés megnyitása Budapesten 
http://keptar.oszk.hu/032000/032054
Az 1848. évi Február. 22., 23. és 24diki véráldozatok temetsége 
Díszkiséret. Alamizsnátoké a megsebesítettek számára
http://keptar.oszk.hu/103300/103369
Az 1848/49-ki magyar szabadságharcz főbb szereplői 
Párisban 1849-ben Goupil, Vibert és társa kiadásában megjelent metszet
http://keptar.oszk.hu/060200/060265
1849, 1881 
http://keptar.oszk.hu/109000/109079
1849. ápr. 14. 
http://keptar.oszk.hu/021700/021792
1849. október 6. 
http://keptar.oszk.hu/040500/040557
1857. május 4-kén 
http://keptar.oszk.hu/044600/044604
1861-1875 
http://keptar.oszk.hu/098400/098480
Az 1861-iki országgyűlés vezérei és főbb szónokai 
http://keptar.oszk.hu/006100/006180
1861. 1873. 
http://keptar.oszk.hu/097900/097988
Az 1865-iki országgyülés megnyitása 
http://keptar.oszk.hu/005500/005588
1867, 1916 
http://keptar.oszk.hu/124500/124521
Az 1867-iki magyar ministerium 
Mandello és Leitner kőnyomata Barabás Miklós 1867-iki rajza után. Az országos képtár gyűjteményének 1797. számú példányáról
http://keptar.oszk.hu/006100/006190
Az 1868-ban felállított Tompa-emlék Feketehegyen 
http://keptar.oszk.hu/060600/060603
1869 
http://keptar.oszk.hu/097500/097546
1870 
http://keptar.oszk.hu/131100/131152
1870,1873 
http://keptar.oszk.hu/097900/097970
1872 
http://keptar.oszk.hu/097500/097547
1873 
http://keptar.oszk.hu/097600/097657
1876 elején 
1876 végén
http://keptar.oszk.hu/099500/099548
Az 1877-iki török parlament első ülése 
Egykorú rajz után
http://keptar.oszk.hu/072000/072076
Az 1878-ki berlini kongresszus 
http://keptar.oszk.hu/035300/035308
Az 1890-r e szóló "Hoch"-naptárból 
http://keptar.oszk.hu/102700/102758
1892 
http://keptar.oszk.hu/035300/035352
Az 1892-iki nagy háború 
Skiernieviecze elfoglalása
http://keptar.oszk.hu/035600/035629
Az 1892-iki nagy háború 
Ujonczozás London egyik külvárosában
http://keptar.oszk.hu/035600/035677
Az 1892-iki nagy háború 
A német csapatok Rheims utczáin széjjelverik a lázadókat
http://keptar.oszk.hu/035700/035721
Az 1892-iki nagy háború 
Angol csapatok szállítása Amerikába. (Katonai konyha a kanadai Pacific-vasuton)
http://keptar.oszk.hu/035800/035861
Az 1892-iki nagy háboru 
Angol csapatok szállítása Indiába. (Háló-kocsi a kanadai Pacific-vasuton)
http://keptar.oszk.hu/035800/035862
Az 1892-ki nagy háboru 
Az oroszok partraszállása Várnánál
http://keptar.oszk.hu/035400/035442
Az 1892-ki nagy háború 
Puskás dzsidákkal ellátott Ziethen-huszárok támadása doni kozákok ellen
http://keptar.oszk.hu/035600/035625
Az 1892-ki nagy háború 
Az alexandrovói ütközet. Villamos világítás a német és orosz csapatok harczvonala közt
http://keptar.oszk.hu/035600/035630
Az 1892-ki nagy háború 
A német lovasság éjjeli támadása a franczia gyalogság ellen
http://keptar.oszk.hu/035700/035720
Az 1892-ki nagy háborúból 
Előörsi összeütközés: az első lövés a szerb-bolgár hadjáratban
http://keptar.oszk.hu/035400/035433
Az 1892-ki nagy háborúból 
Belgrád megszállása az osztrák-magyar csapatok által. Végre valahára!
http://keptar.oszk.hu/035400/035434
Az 1892-ki nagy háborúból 
Rendkivüli jelenet a Place de la Concorde-on Párisban: a nép Straszburg szobráról letépi a gyász jelvényeit
http://keptar.oszk.hu/035400/035443
Az 1892-ki nagy háborúból 
Első összeütközés orosz és német csapatok közt. Csatározás kozákokkal Alexandrovónál
http://keptar.oszk.hu/035400/035444
Az 1893-iki politikai év 
csillagászati képlete
http://keptar.oszk.hu/104100/104118
XIX. tábla [Ásványtan] 
http://keptar.oszk.hu/113000/113018
1914 
http://keptar.oszk.hu/122900/122923
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1400    1401-1500    1501-1600    1601-1700    1701-1800    1801-1900    1901-2000    2001-2100    2101-2200    2201-2300    2301-2400    2401-2500    2501-2600    2601-2700    2701-2800    2801-2900    2901-3000    3001-3100    3101-3200    3201-3300    3301-3400    3401-3500    3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000    4001-4100    4101-4200    4201-4300    4301-4400    4401-4500    4501-4600    4601-4700    4701-4800    4801-4900    4901-5000    5001-5100    5101-5200    5201-5300    5301-5400    5401-5500    5501-5600    5601-5700    5701-5800    5801-5900    5901-6000    6001-6100    6101-6200    6201-6300    6301-6400    6401-6500    6501-6600    6601-6700    6701-6800    6801-6900    6901-7000    7001-7100    7101-7200    7201-7300    7301-7400    7401-7500    7501-7600    7601-7700    7701-7800    7801-7900    7901-8000    8001-8100    8101-8200    8201-8300    8301-8400    8401-8500    8501-8600    8601-8700    8701-8800    8801-8900    8901-9000    9001-9100    9101-9200    9201-9300    9301-9400    9401-9500    9501-9600    9601-9700    9701-9800    9801-9900    9901-10000    10001-10100    10101-10200    10201-10300    10301-10400    10401-10500    10501-10600    10601-10700    10701-10800    10801-10900    10901-11000    11001-11100    11101-11200    11201-11300    11301-11400    11401-11500    11501-11600    11601-11700    11701-11800    11801-11900    11901-12000    12001-12100    12101-12200    12201-12300    12301-12400    12401-12500    12501-12600    12601-12700    12701-12800    12801-12900    12901-13000    13001-13100    13101-13200    13201-13300    13301-13400    13401-13500    13501-13600    13601-13700    13701-13800    13801-13900    13901-14000    14001-14100    14101-14200    14201-14300    14301-14400    14401-14500    14501-14600    14601-14700    14701-14800    14801-14900    14901-15000    15001-15100    15101-15200    15201-15300    15301-15400    15401-15500    15501-15600    15601-15700    15701-15800    15801-15900    15901-16000    16001-16100    16101-16200    16201-16300    16301-16400    16401-16500    16501-16600    16601-16700    16701-16800    16801-16900    16901-17000    17001-17100    17101-17200    17201-17300    17301-17400    17401-17500    17501-17600    17601-17700    17701-17800    17801-17900    17901-18000    18001-18100    18101-18200    18201-18300    18301-18400    18401-18500    18501-18600    18601-18700    18701-18800    18801-18900    18901-19000    19001-19100    19101-19200    19201-19300    19301-19400    19401-19500    19501-19600    19601-19700    19701-19800    19801-19900    19901-20000    20001-20100    20101-20200    20201-20300    20301-20400    20401-20500    20501-20600    20601-20700    20701-20800    20801-20900    20901-21000    21001-21100    21101-21200    21201-21300    21301-21400    21401-21500    21501-21600    21601-21700    21701-21800    21801-21900    21901-22000    22001-22100    22101-22200    22201-22300    22301-22400    22401-22500    22501-22600    22601-22700    22701-22800    22801-22900    22901-23000    23001-23100    23101-23200    23201-23300    23301-23400    23401-23500    23501-23600    23601-23700    23701-23800    23801-23900    23901-24000    24001-24100    24101-24200    24201-24300    24301-24400    24401-24500    24501-24600    24601-24700    24701-24800    24801-24900    24901-25000    25001-25100    25101-25200    25201-25300    25301-25400    25401-25500    25501-25600    25601-25700    25701-25800    25801-25900    25901-26000    26001-26100    26101-26200    26201-26300    26301-26400    26401-26500    26501-26600    26601-26700    26701-26800    26801-26900    26901-27000    27001-27100    27101-27200    27201-27300    27301-27400    27401-27500    27501-27600    27601-27700    27701-27800    27801-27900    27901-28000    28001-28100    28101-28200    28201-28300    28301-28400    28401-28500    28501-28600    28601-28700    28701-28800    28801-28900    28901-29000    29001-29100    29101-29200    29201-29300    29301-29400    29401-29500    29501-29600    29601-29700    29701-29800    29801-29900    29901-30000    30001-30100    30101-30200    30201-30300    30301-30400    30401-30500    30501-30600    30601-30700    30701-30800    30801-30900    30901-31000    31001-31100    31101-31200    31201-31300    31301-31400    31401-31500    31501-31600    31601-31700    31701-31800    31801-31900    31901-32000    32001-32100    32101-32200    32201-32300    32301-32400    32401-32500    32501-32600    32601-32700    32701-32800    32801-32900    32901-33000    33001-33100    33101-33200    33201-33300    33301-33400    33401-33500    33501-33600    33601-33700    33701-33800    33801-33900    33901-34000    34001-34100    34101-34200    34201-34300    34301-34400    34401-34500    34501-34600    34601-34700    34701-34800    34801-34900    34901-35000    35001-35100    35101-35200    35201-35300    35301-35400    35401-35500    35501-35600    35601-35700    35701-35800    35801-35900    35901-36000    36001-36100    36101-36200    36201-36300    36301-36400    36401-36500    36501-36600    36601-36700    36701-36800    36801-36900    36901-37000    37001-37100    37101-37200    37201-37300    37301-37400    37401-37500    37501-37600    37601-37700    37701-37800    37801-37900    37901-38000    38001-38100    38101-38200    38201-38300    38301-38400    38401-38500    38501-38600    38601-38700    38701-38800    38801-38900    38901-39000    39001-39100    39101-39200    39201-39300    39301-39400    39401-39500    39501-39600    39601-39700    39701-39800    39801-39900    39901-40000    40001-40100    40101-40200    40201-40300    40301-40400    40401-40500    40501-40600    40601-40700    40701-40800    40801-40900    40901-41000    41001-41100    41101-41200    41201-41300    41301-41400    41401-41500    41501-41600    41601-41700    41701-41800    41801-41900    41901-42000    42001-42100    42101-42200    42201-42300    42301-42400    42401-42500    42501-42600    42601-42700    42701-42800    42801-42900    42901-43000    43001-43100    43101-43200    43201-43300    43301-43400    43401-43492