Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1326
A "Magyar történeti életrajzok" legujabb füzetéből 
Savoyai Jenő. Egykorú metszet Bubics Zsigmond püspök gyűjteményéből
http://keptar.oszk.hu/058900/058999
I. József a koronázásán viselt magyar díszruhában. 1687 
http://keptar.oszk.hu/025700/025779
I. Lipót megkoronázása 1665-ben 
http://keptar.oszk.hu/025900/025916
I. Napoleon kiáltványa a magyar nemzethez 
Eredeti példány után
http://keptar.oszk.hu/006900/006991
I. Rákóczi György fejedelem 
Egykorú metszet után, mely a Történelmi képcsarnok tulajdona
http://keptar.oszk.hu/057600/057629
X. Károly svéd király 
Falck J. 1649-iki metszete Beck Dávid festménye után
http://keptar.oszk.hu/006000/006087
XI. Incze pápa 
http://keptar.oszk.hu/005800/005804
XIII. Kelemen pápa brevéje az apostoli királyi czim adományozásáról 
Eredetije a bécsi állami levéltárban
http://keptar.oszk.hu/006900/006988
Az 1505-iki rákosi végzés kezdő sorai 
http://keptar.oszk.hu/004100/004115
Az 1564. Tordai országgyűlés kimondja a vallásszabadságot 
http://keptar.oszk.hu/070600/070657
Az 1672 május 25-iki adópatens 
Eredetije az országos levéltárban
http://keptar.oszk.hu/006900/006977
Az 1683-iki harcztér 
(Egykorú eredeti rézmetszet után mely gróf Apponyi Sándor tulajdona.)
http://keptar.oszk.hu/004200/004210
Az 1707-iki függetlenségi nyilatkozat 
http://keptar.oszk.hu/005800/005844
Az 1707. évi ónodi országgyűlés feltételezett jegyzőkönyvének másolata 
http://keptar.oszk.hu/000200/000284
Az 1722-23-iki országgyülés törvényczikkeinek czimlapja 
http://keptar.oszk.hu/005800/005861
Az 1790. évi törvényeknek a X. t.-czikket tartalmazó levele 
Az okirat eredetije az országos levéltárban
http://keptar.oszk.hu/006900/006990
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Széchenyi Ferencz
http://keptar.oszk.hu/060300/060365
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Zichy Károly országbíró
http://keptar.oszk.hu/060300/060366
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Pálffy Károly kanczellár
http://keptar.oszk.hu/060300/060367
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Ócsai Balogh Péter
http://keptar.oszk.hu/060300/060368
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Koburg Józsaiás herczeg
http://keptar.oszk.hu/060300/060369
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Domokos Lajos
http://keptar.oszk.hu/060300/060371
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sándor Lipót főherczeg nádor
http://keptar.oszk.hu/060300/060372
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Ráday Gedeon, író
http://keptar.oszk.hu/060300/060352
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Báró Prónay László, csanádi főispán
http://keptar.oszk.hu/060300/060353
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Ürményi József, személynök
http://keptar.oszk.hu/060300/060354
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Teleki József, ugocsai főispán, koronaőr
http://keptar.oszk.hu/060300/060355
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Tihanyi Tamás, udvari tanácsos és főispán
http://keptar.oszk.hu/060300/060356
II. József tervezett, de meg nem történt koronázása 
http://keptar.oszk.hu/025700/025788
II. Lajos vaspánczélja 
http://keptar.oszk.hu/053300/053385
II. Lipót fogadja a koronázási országgyülés küldöttségét, 1790 augusztus 21-én 
http://keptar.oszk.hu/025800/025820
II. Lipót király koronázása Pozsonyban, 1790 november 15-én 
http://keptar.oszk.hu/025800/025847
II. Rákóczi Ferencz 
Az Országos Képtárban levő egykorú franczia metszet után
http://keptar.oszk.hu/066900/066946
II. Rákóczi Ferencz 
(1676-1735)
http://keptar.oszk.hu/048600/048609
II. Rákóczi Ferencz adománylevele Balog István pozsonyi főkapitány részére 1705 
http://keptar.oszk.hu/003900/003970
II. Rákóczi Ferencz 1694-ben 
http://keptar.oszk.hu/003900/003965
II. Rákóczi Ferencz ifjúkori arczképe 
Lengyelországban készült 1702-iki festmény után : Thaly Kálmán gyűjteményéből
http://keptar.oszk.hu/066900/066990
II. Rákóczy György fejedelem megválasztatása és beigtatása 
http://keptar.oszk.hu/048700/048748
A 25-ik (losonczi) gyalogezred egyenruházata alapításától mostanáig 
http://keptar.oszk.hu/062900/062908
V. Károly császár 
http://keptar.oszk.hu/006000/006041
VI. Pius pápa és II. József találkozása Bécsben, 1788 március 22-én 
http://keptar.oszk.hu/025800/025849
Abdurrahman, az utolsó budai basa 
http://keptar.oszk.hu/005800/005811
Absolon Dániel 
Egykorú olajfestmény a Magyar Történelmi Képcsarnokban. Felirata: Daniel Absolon Kesmarkiensis Rerum Emerici Thökölyi apud Gallum et Turcaim Procurator expost Cancellarius
http://keptar.oszk.hu/006400/006450
Az Adriai Tengernek Syrenaya kéziratának czimlapja 
http://keptar.oszk.hu/031100/031114
Alabárd, nyársak és ostromvilla 
http://keptar.oszk.hu/053600/053638
Alabárdok és hadinyárs 
http://keptar.oszk.hu/053600/053624
Alabárdok, nyárs 
http://keptar.oszk.hu/053600/053622
Albert szász-tescheni herczeg 
Egykoru festmény után, a Vasárnapi Ujság reproductiójáról
http://keptar.oszk.hu/006100/006121
Alexandra Pavlovna főherczegnének, József nádor orosz származású első feleségének arczképe, melynek másolatát József főherczeg elküldte a Romanov-ház jubileumára 
http://keptar.oszk.hu/085600/085676
Az alvinczi kastély 
Rajzolta Dörre Tivadar
http://keptar.oszk.hu/006300/006390
Ampringen Gáspár 
http://keptar.oszk.hu/005700/005798
Ampringen János Gáspár 
Sandrart Joachim egykorú metszete után. Bubics püspök gyűjteményének példányáról
http://keptar.oszk.hu/006400/006442
Anna herczegnő, II. Ulászló leánya 
http://keptar.oszk.hu/031900/031984
Anna királyné 
http://keptar.oszk.hu/006000/006040
Anna királyné, I. Ferdinánd nejének ifjúkori arczképe 
http://keptar.oszk.hu/005700/005710
Apaffy Mihály fejedelem arczképe és aláírása 
http://keptar.oszk.hu/005800/005820
Apafi Mihály, Erdély fejedelme 
http://keptar.oszk.hu/046100/046141
Az aranysarkantyús lovagok felavatásának szertartása. 1741 
http://keptar.oszk.hu/025700/025787
Az árvaváraljai kivégzések 
Egykorú rézmetszet után
http://keptar.oszk.hu/006400/006441
Átkelés a Visztulán Sacrozinnál 1657. márcz. 27-én 
http://keptar.oszk.hu/004100/004139
Átkelés a Visztulán Zavichostnál 1657. ápr. 22-én 
http://keptar.oszk.hu/004100/004137
Balassa Bálint 
Egykorú festmény a báró Balassák alsó-hrabóczi kastélyában. A Magyar Tudományos Akadémia képgyüjteményében őrzött másolata után
http://keptar.oszk.hu/006000/006054
Balassi Menyhárt sirköve 
http://keptar.oszk.hu/031000/031092
Balta 
http://keptar.oszk.hu/053500/053578
Báró Balassa Bálint 
http://keptar.oszk.hu/062100/062199
Báró Harruckern János György 
Egykoru festmény után Éble Gábor, a "Harruckern és a Károlyi család" czimü munkájából
http://keptar.oszk.hu/006100/006125
Báró Kemény János 
http://keptar.oszk.hu/044600/044659
Báró Orczy Lőrincz 
http://keptar.oszk.hu/031100/031151
Báró Orczy Lőrincz 
http://keptar.oszk.hu/048900/048930
Báró Schmid János Rudolf, császári követ 
Wiedemann Illés rézmetszete Joachim festménye után
http://keptar.oszk.hu/006400/006420
Báró Schmidt császári követ s fogadtatása a szultán által 
http://keptar.oszk.hu/004200/004278
Báró Splényi huszártábornok (XVIII. század) 
Képek a huszár-kiállításból
http://keptar.oszk.hu/041200/041232
Báró Wesselényi Zsuzsánna Magyarországon utazása száz évvel ezelőtt (1786.) 
http://keptar.oszk.hu/056200/056266
Bárótzi Sándor 
http://keptar.oszk.hu/031100/031148
Basta György 
Custos Domokos egykorú metszete Achen János udvari festő festménye után
http://keptar.oszk.hu/006000/006062
Báthory Endre halotti képe 
Egykorú metszet után
http://keptar.oszk.hu/006000/006061
Báthory István hitlevele 
Az 1571 május 25-ikén kelt irat eredetije a bécsi állami levéltárban
http://keptar.oszk.hu/006900/006971
Báthory István lengyel király 
Kőber Márton egykorú festménye a krakkai misszionáriusok kolostorában
http://keptar.oszk.hu/006000/006056
Báthory István siremléke a krakkai székesegyházban 
Az ezredéves országos kiállitás történelmi főcsoportja részére készitett gipszmásolatról rajzolta Mühlbeck Károly
http://keptar.oszk.hu/006400/006401
Báthory István-féle emlékérem a nemzeti múzeumban 
http://keptar.oszk.hu/053200/053238
Báthory Kristóf arczképe és aláírása 
http://keptar.oszk.hu/005700/005732
Báthory Zsigmond 
http://keptar.oszk.hu/006400/006404
Báthory Zsigmond 
http://keptar.oszk.hu/044600/044628
Batthyány Ádám (országbíró) 
http://keptar.oszk.hu/028400/028480
Bécs 1683-iki ostromának főszereplői 
I. Lipót császár király
http://keptar.oszk.hu/055200/055294
Bécs környékén elfogott kurucz (1704) 
http://keptar.oszk.hu/045500/045579
Bécs XVII. századi képe 
http://keptar.oszk.hu/003900/003991
A bécsi béke befejező sorai 
http://keptar.oszk.hu/005700/005745
Békés Gáspár 
1520-1579
http://keptar.oszk.hu/058000/058020
Békes Gáspár 
1521-1579
http://keptar.oszk.hu/051800/051898
Bél Mátyás 
http://keptar.oszk.hu/047300/047379
Bél Mátyás arczképe 
http://keptar.oszk.hu/031100/031134
Belgrád ostroma 1688-ban 
Egykorú rézmetszet után
http://keptar.oszk.hu/004200/004290
Bercsényi Miklós 
http://keptar.oszk.hu/028400/028485
Bercsényi Miklós arczképe 
Egykoru festmény után
http://keptar.oszk.hu/031100/031129
Berlin, a királyi palota tere a XVIII. században 
http://keptar.oszk.hu/004300/004303
Bessenyei György állítólagos arczképe 
http://keptar.oszk.hu/031100/031142
Bessenyei György siremléke 
http://keptar.oszk.hu/031100/031147
Bessenyei György szobra 
http://keptar.oszk.hu/031100/031144
Bessenyei Természet Világának előszavából 
Eredetije a Nemzeti Múzeumban
http://keptar.oszk.hu/031100/031145
  1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1326