Normál kép: 00000168.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 00000168_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: I. tábla: Emberfajták
1. Georgiai; - 2. arabs; - 3. núbiai; - 4. eszkimó; - 5. chinai; - 6. amerikai indiai; - 7. szenegambiai néger; - 8. zulu-néger; - 9. pápua; - 10. maláji; - 11. polyneziai.

Ismertető szöveg: "Az emberfajták száma az egyes búvárok szerint változó. Mig pl. Linné csak négy rasse-ot különböztetett meg (fehér, sárga, fekete és vörös), addig Blumenbach, szintén a bőr színe alapján, már 5 fajról irt. E felosztás még most is igen nagy elterjedésnek örvend. Haeckel és Huxley a jelenleg élő népeket a haj alakulatára nézve négy főcsoportba és 12 fajtára osztotta fel. Flower legújabb felosztása szerint az emberi fajtát három fő-rasse-ra osztja, melyek közös törzsből származtak, u. m. a kaukázusi (Európa), mongolok (Ázsia) és a feketék (Afrika).
1. A kaukázusi fajtákhoz tartozó népek azelőtt leginkább a Földközi tenger környékén virágoztak, azért még középtengerieknek is neveztetnek. Műveltség és szellemi tevékenység tekintetében igen magas fokon állanak és jelenleg majdnem az egész világon el vannak terjedve. Színük általában fehér, de a lakóhely szélességi foka szerint az egyenlítő felé sötétebb, a sarkok felé világosabb. Az északi Afrikában egészen Sudánig lakó hamiták és a Kelet-Afrikában élő berberek, koptok és nubiaiak (I. tábl. 3. ábra) vörösesbarnák. Sárgásak az ázsiai sémiták (mint a zsidók, arabok, és a kihalt mezopotámok) babylonok és assyrok (I. tábl. 2. ábra). Végül fehérbörüek az indoeurópaiak (árják). Ide tartoznak az indogermánok, mint a germánok (németek, skandinávok, angolszászok, németalföldiek), - szlávok (oroszok, lengyelek, szerbek, bolgárok, horvátok, szlovének), - grókorománok (görögök, albánok, oláhok, spanyolok, olaszok, francziák, kelták), - árják (indusok, iránok), továbbá egyes kaukázusi népek (georgiaiak, - I. tábl. 1. ábra, - cserkeszek, daghestánok stb.).
2. A mongolfajta. Szinök börsárga, világosabb vagy sötótebb barna. Arczuk kerek, szemnyilásuk keskeny és gyakran ferdeállású. A fehérek után legszámosabbak. Hajuk merev és fekete. Ide tartoznak: a chinaiak (I. tábl. 5.), japánok, koreaiak, mongolok, törökök, finnek, magyarok, szamojédok, tunguzok, csücskök, kamcsatkaiak, jakutok, eszkimók (I. tábl. 4. ábra), grönlandiak stb. Az amerikai fajta fahójbama, rézvörös szinü. Közönségesen indiánusoknak hívják. Arczuk hosszúkás, alacsony homlokuk széles, orruk előreálló, arczcsontjaik kiállók. Laknak egész Amerikában (I. tábl. 6. ábra).
3. Az ethiopiaiak vagy feketék fajtája egész Közép-Afrikában élnek. Szürkés fekete, fekete színűek. Bőrük bársonytapintatú, kicsúcsosodó ajakkal és rövid állal. Ide tartoznak a szudani, a kongóvidéki, szenegambiai négerek (I. tábl. 7. ábr.), nigritok stb. kiknek haja gyapjas és fekete. Továbbá a kafferek, zuluk (I. tábl. 8. ábr.), a pamutoshajú hottentották, busmánok, és az Ausztráliában, valamint a szomszédos szigeteken lakó pápúák (I. tábl. 8. ábra). A malaji fajta a fehér és a mongol fajta közt átmenetet képez. Szinök barnás, arczuk széles, hajuk sima és merev. Ide számítják a csendestengeri szigetlakokat (polynéziaiak), szundaiakat stb.-t (I. tábl. 10. és 11. ábra)."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_1.pdf)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page